شركت محصولات دریایی جنوب

کارخانجات متعددی در مناطق مختلف کشور کنسرو ماهی تولید می کنند اما تعداد محدودی از آنها در کنار ساحل جنوبی کشور واقع شده اند. احداث کارخانه در سواحل جنوبی با توجه به دسترسی به ماهیان تازه امکان تولید کنسرو ماهی تن با کیفیت برتر را میسر می سازد.

شرکت محصولات دریایی جنوب تولید کننده تن ماهی ساحل، یکی از کارخانجاتی است که در شهر بندرعباس و در کنار ساحل جنوبی کشور واقع گردیده و با توجه به شرایط و مزیت حاصل شده، تلاش می نماید که از ماهیان تازه جهت تولید تن ماهی با کیفیت استفاده نماید.
تن ماهی ساحل